ธันวาคม 3, 2023

Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ ufabetvoicem3.com ที่กำหนดขึ้นมา และจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ เป็นความลับ ผู้เข้าใช้บริการทุกท่านจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อเข้าใช้บริการ และ ปฏิบัติตามไปในทางเดียวกัน

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว ทางเว็บ ufabetvoicem3.com ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน
 • วิธีการรวบรวมข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ ทางเว็บ ufabetvoicem3.com ได้จัดเก็บรวบรวมในรูปแบบของเอกสารได้เป็นอย่างดี ด้วยระบบความปลอดภัยที่หนาแน่น
 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี ทางเว็บ ufabetvoicem3.com ไม่มีนโยบายให้ผู้เข้าใช้บริการที่มีอายุไม่ถึง 18 ปีเด็ดขาด
 • สิทธิ์ของผู้ใช้ ผู้เข้าใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลได้ตนเองผ่านช่องทาง contract@ufabetvoicem3.com
 • การจัดเก็บของข้อมูล ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบอัตโนมัติของเว็บ ufabetvoicem3.com อย่างเป็นความลับ
 • การปรับปรุงนโยบาย ทางเว็บ ufabetvoicem3.com ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลบังคับใช้ วันที่ 15 มีนาคม 2555
 • การนำข้อมูลมาใช้ ทางเว็บufabetvoicem3.com จะนำข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนาในการให้บริการ
 • การแชร์ข้อมูล ทางเว็บ ufabetvoicem3.com จะไม่มีการแชร์ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการเด็ดขาด
 • ข้อมูลที่เรารวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ที่เว็บ ufabetvoicem3.com ได้จัดเก็บรวบรวม ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร และเบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญ
 • การติดต่อเรา หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ ผ่านช่องทาง contract@ufabetvoicem3.com
 • ภาษาของนโยบายนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บ ufabetvoicem3.com จัดทำขึ้นโดยภาษาไทยเท่านั้น
สมัครสมาชิก